Jak kontrolować budżet dzienny w AdWords po zmianach z 4 października 2017 roku?

4 października 2017 roku Google wprowadził aktualizację systemu AdWords, która pozwala przekroczyć budżet dzienny nawet o 100 %. W praktyce – jeśli zaplanowaliśmy dla kampanii budżet 300 zł, to system może wydać 600 zł. Jeżeli przekroczy powyższe 600 zł, nadwyżka jest zwracana na konto właściciela kampanii. Określa się to nazwą „zwrot za nadmiarowe wyświetlenia”. Jednak, taki stan rzeczy nie jest pocieszający, gdyż nie zawsze właściciele kampanii mają ochotę, aby budżet był przekraczany i to w takim stopniu.

Źródło: https://support.google.com/adwords/answer/2375423?hl=pl

ROZWIĄZANIE: Aby temu zaradzić należy wdrożyć skrypt (napisany przez Kanadyjczyka Frederica Harnois – profili na Linkedin), który uruchamiany co godzinę, będzie sprawdzał, czy kampania przekroczyła dzienny budżet. Jeżeli budżet zostanie przekroczony, to skrypcik ją…wyłączy. Cały algorytm jest tak fajnie zaprogramowany, że na drugi dzień, kiedy skrypt się uruchomi i stwierdzi, że nie wydaliśmy budżetu dziennego – włączy kampanię, która została dzień wcześniej wyłączona. Proste? Zapewne chcielibyście wiedzieć jak uruchomić taki skrypt – no to ruszamy do dzieła.

 

  1. Najpierw kampanii, która ma być kontrolowana przez super skrypcik, należy nadać etykietę o nazwie „Active”.

 

2. Po wszystkim powinniśmy w polu etykiety zobaczyć widok  jak na poniższym zrzucie.

 

3. Teraz z boku panelu AdWords musisz poszukać  zakładki „Operacje zbiorcze” i wybrać  opcję „Skrypty”.

 

4. Jeżeli do tej pory na koncie nie implementowałeś żadnych skryptów Twoim oczom ukaże się poniższy widok :

5. Teraz klikasz super czerwony przycisk z „+ SKRYPT” i wklejasz poniższy kod.

 

/**
*
* Stable Daily Budget Script
*
* If scheduled hourly, this script will pause campaigns if they have
* spent more than their daily budget and reactivate them the next day.
*
* Version: 1.0
* Google AdWords Script maintained by Frederic Harnois
*
**/

function main() {

// Selects campaigns with a chosen label
// Insures only those campaigns are activated or paused
var campaignSelector = AdWordsApp
.campaigns()

// Define your own label here
// IMPORTANT NOTE: LABEL IS CASE SENSITIVE
.withCondition(„LabelNames CONTAINS_ANY [’Active’]”)

// Goes through the selected campaigns
var campaignIterator = campaignSelector.get();
while (campaignIterator.hasNext()) {
var campaign = campaignIterator.next();

// Gets the campaign’s budget
var budget = campaign.getBudget();

// Gets the campaign’s spend over the current day
var stats = campaign.getStatsFor(„TODAY”);
var cost = stats.getCost()
Logger.log(„Campaign name: ” + campaign.getName());
Logger.log(„Daily budget: ” + budget.getAmount());
Logger.log(„Today’s spend: ” + cost);

// Pauses the campaign if the spend exceeds the budget
if (cost > budget.getAmount()){
campaign.pause();
Logger.log(„Today’s campaign spend EXCEEDS the daily maximum!”);
Logger.log(„Campaign paused”);
Logger.log(„================”);
}

// Activates or leaves the campaign on if the spend spend does not exceed the budget
else if (cost < budget.getAmount()){
campaign.enable();
Logger.log(„Today’s campaign spend DOES NOT exceed the daily maximum.”);
Logger.log(„Campaign remains enabled”);
Logger.log(„================”);
}
}
}

 

6. Przed uruchomieniem konta musimy je zautoryzować, czyli pozwolić skryptowi na dostęp do naszych danych.

 

7. Po autoryzacji, która jest banalnie prosta, możemy kliknąć „zamknij”, po czym nasz skrypt się zapisze. Teraz należy ustawić harmonogram, więc klikamy „+Utwórz harmonogram”.

 

8. Następnie musimy ustawiać nasz skrypt tak, aby wywoływał się co godzinę.

 

9. Po powyższej konfiguracji możemy cieszyć się spokojem ducha, że nasz budżet będzie pod kontrolą. Pamiętajcie jednak, może się zdarzyć, że zaplanowany poziom wydatków może zostać przekroczony o niewielką sumkę, ale nie będzie to 200 % wartość naszego budżetu dziennego.

 

 

PS. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o marketingu, to przyłącz się do mojej społeczności na Facebooku:  https://www.facebook.com/groups/skutecznymarketingAG/

 

Z uszanowaniem
Adam Grabowski 🙂